Geschiedenis van het carillon van het Gemeentehuis te Dronten

In 1986 aanvaardde de Gemeente een gift van de NMB-bank als eerste inleg voor een fonds voor een carillon.

Spoedig volgden initiatieven om tot de oprichting van een carilloncomité te komen.

In 1987 werden door het “Carillon Comité Dronten” aanzienlijke bedragen binnen gehaald. Allerlei acties zijn daarvoor gevoerd. Naast publieksacties werden spontane bijdragen op de geopende bankrekeningen gestort.

De schooljeugd werd massaal ingeschakeld. Ook het bedrijfsleven heeft zijn bijdrage geleverd.

De carillonactie werd gestart met het doel te komen tot een carillon dat automatisch muziek ten gehore zou kunnen brengen; pas toen de actie boven verwachting bleek aan te slaan heeft men het doel verlegd naar een carillon dat ook door een beiaardier met de hand bespeeld zou kunnen worden.

Toen het geld bijeen was, werd het bedrag symbolisch op 2 januari 1988 overgedragen aan de Gemeente met het verzoek het nog te gieten carillon een goede plaats te geven. Men had de gedachte het carillon op het Gemeentehuis te plaatsen.

In 1988 werden bouwkundige voorzieningen getroffen en besprekingen gehouden met de klokkengieter om tot realisering van het project te komen.

De architect van het gemeentehuis, prof. ir. Tauber, verleende belangeloos zijn medewerking.

Klokkengieter Kon. Eijsbouts uit Asten goot de klokken voor het carillon en installeerde het carillon, klavier en automatisch bandspeelwerk in 1988/89 op het gemeentehuis.

Het carillon bestond toen uit 25 klokken op basis g2.

 

Op 17 februari 1989 werd het carillon officieel in gebruik genomen middels een feestelijk concert door Frits Reynaert.

De melodieën voor het automatisch speelwerk werden ook door Reynaert vervaardigd.

Dagelijks klinkt het carillon automatisch op de hele uren en soms ook op de halve uren.