Enkhuizen – Zuidertoren

Enkhuizen - Zuidertoren

https://www.facebook.com/CarillonsEnkhuizenHemony Volg het nieuws rond de carillons in Enkhuizen.

De Zuider- of Sint Pancrastoren

In 1648 ontvingen de gebroeders Hemony de opdracht tot het vervaardigen en plaatsen van een nieuw klokkenspel van twee octaven, ter vervanging van het toen aanwezige kleine klokkenspel van Van Wou uit 1524. In 1662/1674 werd de beiaard door Hemony tot drie octaven uitgebreid. Bij de restauratie van 1936 werd de beiaard uitgebreid van drie tot drie en een half octaaf en in 1955 tot vier octaven. Bij de grondige restauratie van toren en beiaard in 1992, werd de klokop-stelling teruggebracht naar het principe van de oude Hemony-beiaard. De speelcabine, de “tractuur” van het automatische- en het handspel, het stokkenklavier en de beiaardbank werden vernieuwd. Het gehele bovenste octaaf werd vernieuwd en uitge-breid. Eveneens werden er twee grote klokken gegoten en toegevoegd aan de beiaard. De grootste klok in de toren (a, aangesloten als g) werd in 1991 gegoten als vervanging van een in 1936 verwijderde Van Wou klok uit 1523. Deze klok heeft een diameter van 183 cm. en weegt 3490 kg. Er hangt een klepel in van 75 kg.

De Zuidertorenbeiaard is met 52 klokken volledig toegerust voor gebruik in de huidige tijd en samen met de beiaard van de Grote Kerk te Hoorn de grootste beiaard van Noord-Holland.

Gieter en bouwjaar/Founder & year F. & P. Hemony (1648);
Eijsbouts (1991);
Aantal klokken /Number of bells 52
Reeks/Series G, B-flat,C1 (= D1), D2, chrom. D5
Stemming/Tuning Middentoon/Meantone
Bespelingen/Regular concerts woensdag 11.00 uur/Wednesday 11 AM
vrijdag 19.30 uur/Friday 7.30 uur PM
Zomerconcerten/summer concerts (jun.,jul.,aug.) dinsdag 20.00-21.00/Tuesday 8.00-9.00 PM
Beiaardier/Carillonneur Frits Reynaert

Zie ook de Facebook pagina van de Hemony carillons van Enkhuizen.