De Hemony carillons te Enkhuizen

Al eeuwenlang verklanken de carillons de verbondenheid van de Enkhuizers met ‘hun’ stad. Men wordt begroet door de muziek die van de torens klinkt. Dat wordt ook benadrukt in het refrein van het ‘Enkhuizer volkslied’. Zonder ‘onze carillons’ zou Enkhuizen Enkhuizen niet zijn.

De twee Hemony carillons die de stad Enkhuizen rijk is, dateren beide uit de 17e  eeuw, toen Enkhuizen op het hoogtepunt van haar bloei was. Francois en Pieter Hemony waren beroemde klokkengieters, daar zij als eersten, en lange tijd als enigen, in staat waren een welluidende klokkenreeks samen te stellen. Amsterdam, Utrecht en Enkhuizen zijn de enige steden ter wereld waar men meerdere van deze, historisch waardevolle, klokkenspelen vindt. De carillons bevinden zich in twee beeldbepalende torens, n.l. de Zuider- of Sint Pancrastoren en de Drommedaris. In de Zuidertoren vindt men een zware beiaard met een sonore, “bronzen” klank, in de Drommedaris een lichte beiaard met een klank die vaak als “tinkelend als van zilver” omschreven wordt.