Klokken in de Zuidertoren

Van de oorspronkelijke Hemony-beiaard zijn 20 klokken bewaard gebleven. 11 Klokken uit de jaren 1647/48/49 en 9 uit 1662/68/74. Klokken die later ter vervanging van bepaalde Hemony-klokken dienden en anno 1991 in de beiaard gehandhaafd zijn gebleven, zijn van Fremy (1697; 1x), Noorden en de Grave (1701; 1x), Van Bergen (1936; 3x), Eijsbouts (1955/57/58; 7x), Petit en Fritsen (1973; 1x). De 15 kleinste klokken dateren, evenals twee basklokken en een klok in het derde octaaf van 1991/92 (Eijsbouts).

De oudste klok draagt de naam Salvator en is in 1509 door G. Van Wou gegoten. Deze klok hangt drie verdiepingen onder de beiaard op de luidzolder, naast de “brandklok” van Hemony uit 1648. Deze laatste klok is als enige niet op de beiaard aangesloten.

In dit pdf bestand staan de klokken van de Zuidertoren beschreven: Klokkenlijst Zuidertoren