Amsterdam – Koninklijk Paleis

Gieter en bouwjaar/Founder & year F. Hemony (1664); Eijsbouts (1965)
Aantal klokken /Number of bells 47
Reeks/Series C1 (= B), D1, E1, chrom. C5
Stemming/Tuning Middentoon / Meantone
Bespelingen/Regular concerts In juni, juli en augustus en december zijn er bespelingen op maandag om 12.00 uur. Daarnaast speelt Frits Reynaert in de overige maanden op elke eerste maandag van de maand om 12.00 het carillon. During June, July, August and December there are recitals each Monday at 12 noon. Next to this Frits Reynaert plays  every first Monday of the month at 12 noon.
Beiaardier/Carillonneur

Frits Reynaert bespeelt vanaf 1980 het carillon van het Koninklijk Paleis.

Verdere informatie over het carillon van het Paleis